Nyheter 2016

Vår på pilgrimsleden
Intresset för pilgrimsvandring ökar ständigt. En del vill gärna vandra i grupp medan andra mår bäst av att vandra enskilt.

Vi fortsätter att försöka skapa en plats för ro och vila i Kärrabo, högt uppe på Hökensås.

Kärrabo finns omnämnt redan 1563 som ett klosterhemman under Almnäs. Den lilla stugan var bebodd ända in på 1950-talet. Mellan år 1907 och 1950 bodde här Augusta och Levin Sörman med sina 13 barn. En gång fick mor Augusta frågan hur hon orkade med allt arbete. Bl a måste allt vatten hämtas vid en källa ca 150 m från hus och ladugård. Hennes svar blev då: ”Följ med mej ut så ska jag visa dej var jag hämtar min kraft”.
Så gick de ut till ladugården och där i ett hörn visade hon sin böneplats. Där lade hon ner sina tunga bördor hos Jesus och han gav henne ny kraft att orka.

Nu har vi märkt ut Augustas böneplats med ett kors av lärk. Plocka gärna en sten under din vandring och lägg ner den vid korset och be Jesus hjälpa dig med dina bördor. ”Herre, till dig kommer jag med min börda och lägger ner den vid ditt kors”

På platsen finns sedan tidigare ett bänkbord, ett utedass och en anslagstavla.