Vårkumla - St Olofs kyrka Falköping

Sträckan leder dig upp till toppen av platåberget Ålleberg och in till gamla stan i Falköping.

Total sträcka: 17 km Terräng: Grusväg, asfaltsväg, över platåberget Ålleberg Karta: http://www.pilgrimslederskaraborg.se/broschyrer/a4_kartor_2014_varkumla_falkoping.pdf

I Vårkumla vandrar du förbi det gamla skolhuset som numera är privatbostad. Tvillinggånggrifterna som är mellan 5000 till 5300 år gamla. På Valltorps spa kanske du har tur att få svalka för dina fötter och få något enkelt att förtära.

I Slöta kyrka finns en pilgrimsstämpel. Kyrkan är från 1794 och vacker i sin enkelhet. På Saleby gård finns B&B eller så väljer du att gå uppför berget till campingen och restaurangen med en vidunderlig utsikt över nejden.

Hela Ålleberg är ett naturreservat och här följer du Naturvårdsverkets orange markeringar som leder dig över berget och ner mot den gamla landsvägen som leder in till Falköping.

Du passerar galgbacken som är Falköpings stads medeltida avrättningsplats. Väl inne i gamla stan njuter du av träbebyggelse utmed Repslagargatan och Rödestensgatan. Strax framför kyrkan passerar du Köttorget som är Falköpings äldsta centrum där bybrunnen låg och möjligen en gammal offerkälla.

Målet för din vandring denna dagen må vara St Olofs välbevarade 1100-talskyrka. I porten sitter kanonkulorna kvar från danskarnas härjningar på 1500-talet. Pilgrimsstämpeln finns i vapenhuset.

Bilder från sträckan