Jäla - Vårkumla

Sträckan bjuder på mycket varierad natur, bitvis över Jäla mosse som vid våt väderlek kan vara svår att passera. Välj då alternativ väg från Jäla Elektriska kvarn via Ekegärdet fram till Brismene by.

Total sträcka: 18 km Terräng: Mosse med alternativ sträckning, skogsväg, asfaltsväg Karta: http://www.pilgrimslederskaraborg.se/broschyrer/a4_kartor_2014_eriksberg_varkumla.pdf

Leden går över Karbo mosse. Här ligger rester av Karbo Torvströfabrik som producerade 23 000 torvbalar per år och sysselsatte 100 man varje sommar när produktionen var som störst i början av 1910-talet. Torven transporterades på en 3 km lång linbana in till järnvägsstationen i Kinnarp.

På Kinneveds kyrkogård finns en romansk gravvård från 1100-talet med två kors i sten. Vid Kinneveds församlingshem finns anslagstavla med brevlåda och pilgrimsstämpel. I Kinnarp finns det välkända Kinnarps Kontorsmöbler. I lunchmatsalen serveras dagens lunch för den hungrige. I Kinnarp finns också Pizzeria.

Du vandrar vidare på asfaltsvägen mot Vårkumla. Snart har du Vårkumla vackra 1100-talskyrka med sin klockstapel i blickfånget. Kyrkklockorna rings för hand av sockenborna på vardagskvällarna kl 19.00 och på lördag kl 16.00 maj-september. I kyrkan finner du den unika madonnabilden från 1200-talet. I klockstapeln finner du pilgrimsstämpeln.

Strax befinner du dit i ett vägskäl där du kan välja antingen att vandra mot St Olofs kyrka i Falköping eller mot Smula ås och vidare mot Skörstorp/Rearstorp.

Bilder från sträckan