Eriksbergs gamla kyrka - Jäla

Sträckan leder dig genom gammal kulturbygd. Här finns mycket att upptäcka. Spännande övernattningsmöjligheter i prästgård, brännvinsbränneri och bakstuga.

Total sträcka: 12 km Terräng: Grusväg, skogsväg Karta: http://www.pilgrimslederskaraborg.se/broschyrer/a4_kartor_2014_eriksberg_varkumla.pdf

Eriksbergs gamla kyrka byggdes på 1100-talet. Kyrkan har en välbevarad romansk plan. Här finns unika kalkmålningar från tiden då kyrkan byggdes samt Jakobs stege i absidfönstret. Här finns också en pilgrimsstämpel.

Här kan du övernatta i den gamla prästgården.

Efter någon km möter du en katedralsliknande stenkyrka från 1885. Detta är Eriksbergs nya kyrka som byggdes då socknen hade erhållit pengar genom testamente efter den rike skinnhandlaren Johan Östergren. Han var bygdens son, barnlös och tyckte att socknen behövde en ny kyrka. P g a att kyrkan var svår att värma upp vintertid fick den stängas 1920 och den gamla kyrkan togs åter i bruk.

Ladås säteri - tidigare "Ladusa" var "konungens arf och eget". Gustav II Adolf donerade Ladusa till släkten Skytte. Enligt sägnen skall säteriet har tillhört den Erikska släkten.

När du kommer fram till korsningen kan du göra en avstickare till Hallanda gård och bränneri. Här kan du bo över i mangårdsbyggnaden och känna doften från förr. Brännvinsbränneriet har anor från 1400-talet och är en byggnad med mer än metertjocka väggar. Här bjöd enligt sägnen Mats Kafle danskarna på fläsk och brännvin så att de kunde nedkämpas av gårdens folk och socknens bönder.

Du passerar Holmens gård och går in på den gamla kyrkstigen mot Jäla kyrka. Vid Jäla kyrka finns en anslagstavla med brevlåda och pilgrimsstämpel. Biskop Bengt den Gode skänkte ett relikskrin till kyrkan. Originalet finns numera på Västergötlands Museum i Skara.

I Jäla bygdegård finns möjlighet till enkel övernattning med egen sovsäck och liggunderlag.

Hos Wardins Gårdsprodukter kan du ströva omkring bland de härliga odlingarna.

Skattegården i Jäla demonstrerar gammalt jord- och skogsbruk med ardennerhästar och gamla maskiner. I bakstugan kan du delta i brödbakning och hällgräddat bröd. Här finns möjlighet till övernattning i bakstugan. Kommer ni tillsammans i en grupp finns möjlighet att boka en tur med häst och vagn.



Bilder från sträckan