Kungslena - Gudhem

Leden invigdes på Kristi Himmelfärdsdag år 2009. Den bjuder på såväl vackra naturupplevelser som på vidunderlig utsikt. Vandring utmed rasbranter, i gärdeskanter vid odlingsmarker och vandring genom små vackra skogsdungar. Gunniltorps naturreservat, Natura 2000-område visar om våren sin vackraste skrud, vårblommor och fågelsång av sällan skådat slag. Stigen genom reservatet kan vara lite svårgången om det regnat mycket, några sluttningar kan vara blöta och leriga men väljer du att vandra på våren kommer du inte att ångra dig.

Total sträcka: 22-24 km Terräng: Landsväg, grusväg, skogsväg, skogsstig Karta: http://www.

Pilgrimsstämpel hittar du i Kungslena Kyrka och i Gudhems kyrka.

Leden du nu skall vandra är 22 km, eller 24 km om du väljer avstickaren till Högstena. Du startar vid kyrkan i Kungslena och vandrar den lilla grusvägen som slingrar sig fram i sänkan mellan Varvsberget och Plantaberget. Efter 1,8 km viker leden av åt höger in mot Gunniltorps Naturreservat, Natura 2000-område. Ett 38 ha stort område beläget på Plantaberget och dess södra sluttning. Mitt i området öppnar sig en vacker glänta där ett bänkbord finns placerat för rast och vila. Vid områdets södra utkant finns en grov björkstock som också lämpar sig som sittplats.

Leden sträcker sig nu vidare in på en liten grusväg som du följer förbi trevägskorsningen där leden mot Skörstorp/Brattelid ansluter. Så vandrar du vidare över öppna odlings- och betesmarker till Valtorp med kyrkan på höjden på vänster hand och idrottsplatsen på höger. Därefter följer du ån Slafsan ett litet stycke för att sedan vika av in på en liten skogsväg där du möts av ett småkuperat, skogsinramat odlingslandskap.

Så korsar du landsvägen mellan Torbjörntorp och Hornborga och tar in på vägen som leder in mot idrottsplatsen för Gudhems IF som ligger på en högplatå. Därefter vandrar du utmed betes- och gärdeskanter in på en liten grusväg. Strax innan du når vägen som går mellan Gudhems samhälle och Gudhems kyrka öppnar sig en mäktig utsikt över öppet odlingslandskap med Billingens kilformade silhuett i fjärran.

Gudhems Kyrka och klosterruin
Den första sockenkyrkan byggdes i slutet av 1000-talet och hade ursprungligen ett smalare kor och saknade torn. Kyrkan brändes ner och plundrades av danskarna under 1560-talet. Den byggdes upp igen och har byggts om ett flertal gånger. Drottning Katarina gav år 1250 en stor donation till Gudhems nunnekloster och hon blev vid sin död begravd där.

Gudhems kloster var ett nunnekloster mellan 1100-talet och 1529. Ruinerna efter klostret och klostermuren finns bevarade väl synliga. Slutet för de medeltida klostren i Sverige var när Gustav Vasa bestämde vid ett riksmöte i Västerås 1527 att lägga beslag på kyrkans och klostrens guld och gods. Två år senare skadades Gudhems kloster av en stor eldsvåda och efter 1533 finns det inte längre några dokument som berättar om nunnornas vidare öden.

Läs mer om Gudhems kloster


Bilder från sträckan